23 มกราคม 2555

ข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 ข้อสอบ กพ. ภาค ก 54 ข้อสอบเก่า กพ 2554 ข้อสอบ กพ ภาค ก ปี 55

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบภาค ก (กพ) ปี 2554 สั่งซื้อเอกสารการสอบที่นี่ จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ แนวข้อสอบภาค ก (กพ) ปี 2554 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ                                                    

                                                                                 <อ่านรายละเอียด>

 ข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 ข้อสอบ กพ. ภาค ก 54 ข้อสอบเก่า กพ 2554 ข้อสอบ กพ ภาค ก ปี 55
ข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 ข้อสอบ กพ. ภาค ก 54 ข้อสอบเก่า กพ 2554 ข้อสอบ กพ ภาค ก ปี 55

ความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 ข้อสอบ กพ. ภาค ก 54 ข้อสอบเก่า กพ 2554 ข้อสอบ กพ ภาค ก ปี 55
ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว ข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 ข้อสอบ กพ. ภาค ก 54 ข้อสอบเก่า กพ 2554 ข้อสอบ กพ ภาค ก ปี 55
1. “ จะไปไหน? เชียร์บอล เชียร์บอลทำไมต้องปิดจมูก ? กลังทีมสาลิกาคงจะมีเชื้อไข้หวัดนก” เป็นข้อบกพร่องของเหตุผลตามข้อใด
1. สรุปนอกประเด็น
2. การเปรียบเทียบผิดแง่
3. การใช้ภาษากำกวม
4. การใช้คำตีความหมายได้หลายอย่าง
ข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 ข้อสอบ กพ. ภาค ก 54 ข้อสอบเก่า กพ 2554 ข้อสอบ กพ ภาค ก ปี 55
2. “ วอร์น รูนีย์ หัวหอกละอ่อน ฟอร์มสุดยอดจะนำสิงโตผ่านเข้ารอบ ” คำว่า “ หัวหอกละอ่อน ” เป็นข้อบกพร่องของเหตุผลตามข้อใด
1. การตั้งสมญา
2. การเปรียบเทียบผิดแง่
3. การใช้ภาษากำกวม
4. การใช้คำตีความหมายได้หลายอย่าง
ข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 ข้อสอบ กพ. ภาค ก 54 ข้อสอบเก่า กพ 2554 ข้อสอบ กพ ภาค ก ปี 55
3. “ อินเดียให้ตำรวจไว้หนวดปราบโจร ใช้วิธีแบบหนามยอกเอาหนามบ่ง ” ข้อความนี้เป็นข้อบกพร่องของเหตุผลตามข้อใด
1. การเปรียบเทียบผิดแง่
2. การรีบสรุป
3. การใช้ภาษากำกวม
4. การใช้คำตีความหมายได้หลายอย่าง
ข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 ข้อสอบ กพ. ภาค ก 54 ข้อสอบเก่า กพ 2554 ข้อสอบ กพ ภาค ก ปี 55
4. “ ย้านพัฒนพงศ์ลงงานเอดส์โลก โชว์สะเด่า ” อวัยวะ “ เป่าลูกดอก ” ข้อความนี้เป็นข้อบกพร่องของเหตุตามข้อใด
1. การตั้งสมญา
2. การอ้างจำนวน
3. การรีบสรุป
4. การใช้ความหมายหลายนัย
ข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 ข้อสอบ กพ. ภาค ก 54 ข้อสอบเก่า กพ 2554 ข้อสอบ กพ ภาค ก ปี 55
5. “ สก. ไทยรักไทยยิ้มเมื่อกฏหมู่กำลังชนะสิ่งที่พึงกระทำตามเจ้าหน้าที่ ” ข้อความนี้เป็นข้อของเหตุตามข้อใด
1. การตั้งสมญา
2. การอ้างจำนวน
3. การรีบสรุป
4. การใช้ภาษากำกวม
ข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 ข้อสอบ กพ. ภาค ก 54 ข้อสอบเก่า กพ 2554 ข้อสอบ กพ ภาค ก ปี 55
6. ข้อใดจัดว่าเป็นข้อความที่สามารถทดสอบความจริง- เท็จได้
1. ชีวิตย่อมเป็นไปตามกรรม
2. “ ภราดร ” ฉลุยคว่ำแชมป์เก่า
3. ผีที่โรงพยาบาลร้างเฮี้ยนหนัก
4. นางงามจักรวาลสวยมาก
ข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 ข้อสอบ กพ. ภาค ก 54 ข้อสอบเก่า กพ 2554 ข้อสอบ กพ ภาค ก ปี 55
7. “ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสน ผมต้องได้เป็นนายกอีกแน่ ” ถ้าข้อความนี้ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท เป็นจริง ผมได้เป็นนายกอีกแน่นอน เป็นจริงแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด
1. เป็นจริง
2. เป็นเท็จ
3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ
4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ
ข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 ข้อสอบ กพ. ภาค ก 54 ข้อสอบเก่า กพ 2554 ข้อสอบ กพ ภาค ก ปี 55
8. “ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสน ผมต้องได้เป็นนายกอีกแน่ ” ถ้าข้อความนี้ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาทเป็นจริง และผมไม่ได้เป็นนายกแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด
1. เป็นจริง
2. เป็นเท็จ
3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ
4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ

9. “ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท ผมต้องได้เป็นนายกแน่นอน ” ถ้าผมไม่ได้แจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท และผมไม่ได้เป็นนายกแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด
1. เป็นจริง
2. เป็นเท็จ
3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ
4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ

10. “ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท และให้เงินทุกหมู่บ้าน ” ถ้าแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท จริงและให้เงินทุกหมู่บ้านแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด
1. เป็นจริง
2. เป็นเท็จ
3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ
4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ

11. “ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท และให้เงินทุกหมู่บ้าน ” ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาทจริงแต่ไม่ได้ให้เงินทุกหมู่บ้านแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด
1. เป็นจริง
2. เป็นเท็จ
3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ
4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ
ข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 ข้อสอบ กพ. ภาค ก 54 ข้อสอบเก่า กพ 2554 ข้อสอบ กพ ภาค ก ปี 55
12. “ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท และให้เงินทุกหมู่บ้าน ” ถ้าไม่ได้แจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท ไม่ได้ให้เงินทุกหมู่บ้านแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด
1. เป็นจริง
2. เป็นเท็จ
3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ
4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ
ข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 ข้อสอบ กพ. ภาค ก 54 ข้อสอบเก่า กพ 2554 ข้อสอบ กพ ภาค ก ปี 55
13. สว่าง : มืด- – – – – – – ?:?
1. ไฟ : น้ำ
2. ขาว : ดำ
3. เขียว : แดง
4. ชอบ : ไม่ชอบ
14. มหาวิทยาลัย : นักศึกษา – – – – – – ?:?
1. โอลิมปิค : กรีซ
2. ฟุตบอล : ผู้ชม
3. ครู : นักเรียน
4. กองทัพ :ทหาร
15. ห้องสมุด : หนังสือ – – – – – ?:?
1. คลัง : เงิน
2. วัด : พระ
3. ทหาร : ปืน
4. ลำปาง : รถม้า
16. ควัน : ไฟ – – – – – ?:?
1. มืด : สว่าง
2. กิน : หิว
3. ข้าว : อาหาร
4. ขึ้นรถ : ลงเรือ
17. ป่วย : แพทย์ – – – – – – -?:?
1. หนังสือ : นักเรียน
2.
3. ทหาร : นักรบ
4. ถ่ายรูป
18. เข็ม : พยาบาล – – – – – ?:?
1. ค้อน : ช่างไม้
2.
3. นักศึกษา : ฉลาด
19. ไวรัส : โรคเอดส์ – – – – – – ?:?
1. หมั้น : แต่งงาน
2. เข็ม : ยาเสพติด
3. ประมาท : ตาย
4. ฟุตบอล : การพนัน
20. น้ำ : ปลา – – – – – ?:?
1. สว่าง : ท้องฟ้า
2. ครัว: อาหาร
3. แม่ : ลูก
4. ไม้ : ป่า
21. น้ำมัน : ปตท. – – – – – – ?:?
1. น้ำประปา : ก.ตร.
2. ยา : อย.
3. ข้าว : อตก.
4. ไฟฟ้า : รมต.
22. แข็งแรง : อ่อนแอ – – – – – – -?:?
1. เงิน : งาน
2. ชอบ : เกลียด
3. อาหาร : ขาดอาหาร
4. เพชร : แหวน
23. ภาพยนต์ : ฟิล์ม – – – – – -?:?
1. จิตใจ : จำ
2. กล้อง : ถ่ายรูป
3. แว่น : กล้องโทรทัศน์
4. เพชร: แหวน

24. ตู้เย็น : อาหาร – – – – – – – ?:?
1. กระดาษ : ตำรา
2. ช้าง : ประเทศไทย
3. ตำรวจ : ปืน
4. สวน : ผัก
25. ฟุตบอล : ยุโรป – – – – – – — – ?:?
1. มวย : ไทย
2. ตะกร้อ : อาเซียน
3. เทนนิส : ตะวันตก
4. ปิงปอง : จีน
26. ถ้าท่านถูกสลากรางวัลที่ 1 ท่านจะต้องถูกญาติรังควาญจนต้องฆ่าตัวตาย งวดนี้ท่านถูกรางวัลที่ 1 สรุปอย่างไร
1. ท่านต้องฆ่าตัวตาย
2. ท่านเก็บงำเป็นความลับไม่ยอมบอกใคร
3. ท่านต้องหนีไปกบดานเมืองนอก
4. ท่านเอาเงินไปทำบุญหมด
27. คนดวงดีเท่านั้นที่จะถูกสลากรางวัลที่ 1 แต่ถ้าท่านเป็นคนดวงไม่ดีสรุปอย่างไร
1. ท่านต้องยืนหยัดด้วยลำแข็ง
2. ท่านต้องอาบเหงื่อต่างน้ำ
3. ท่านไม่เคยถูกสลากรางวัลที่ 1
4. ถ้าท่านถูกสลากรางวัลที่ 1 ท่านก็ต้องฆ่าตัวตาย
28. กรุงเทพ ฯ อากาศร้อนมากแต่ยังน้อยกว่าชัยนาท นครสวรรค์ และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นรองกาญจนบุรี จังหวัดใดร้อนน้อยที่สุด
1. นครสวรรค์
2. แม่ฮ่องสอน
3. กรุงเทพฯ
4. กาญจนบุรี
29. ข้อใดเป็นการอ้างเหตุผล
1. มือไม่พายอย่างเอาเท้าราน้ำ
2. น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา
3. ขี่ช้างจับตั๊กแตน
4. เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก
30. ประเทศที่มีหนี้สินเป็นประเทศที่ยากจน ประเทศที่เศรษฐกิจตกต่ำเป็นประเทศที่ขาดดุลกการค้า สรุปอย่างไร
1. ประเทศที่ยากจนเป็นประเทศที่เศรษฐกิจตกต่ำ
2. ประเทศที่มีหนี้สินเป็นประเทศที่ขาดดุลการค้า
3.ประเทศที่ขาดดุลการค้าเป็นประเทศที่ยากจน
4. สรุปแน่นอนไม่ได้

1. 98 113 158 233 ……
ก. 338 ข. 340 ค. 342 ง. 344

2. 4 3 7 14 6 2 8 16 8 5 5 18 10 8 2
ก. 14 ข. 16 ค. 18 ง. 20
ข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 ข้อสอบ กพ. ภาค ก 54 ข้อสอบเก่า กพ 2554 ข้อสอบ กพ ภาค ก ปี 55
3. 2 3 5 10 20
ก. 20 ข. 30 ค. 40 ง. 50

4. 17 18 54 56 168 ……
ก. 171 ข. 243 ค. 346 ง. 513

5. 33 67 136 275 554 ……
ก. 1113 ข. 1442 ค. 1667 ง. 1699

6. 3 5 7 15 27 …….
ก. 35 ข. 42 ค. 47 ง. 49

7. 3 10 33 134 …….
ก. 671 ข. 691 ค. 792 ง. 797

8. 1 3 15 105 ………
ก. 215 ข. 315 ค. 945 ง. 735
ข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 ข้อสอบ กพ. ภาค ก 54 ข้อสอบเก่า กพ 2554 ข้อสอบ กพ ภาค ก ปี 55
9. 2 5 6 4 7 9 8 12 54 32 ……
ก. 64 ข. 76 ค. 19 ง. 18

10. 1 1 5 3 2 3 8 4 3 6 12 6 4 10 ….
ก. 17 ข. 15 ค. 13 ง. 11
ข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 ข้อสอบ กพ. ภาค ก 54 ข้อสอบเก่า กพ 2554 ข้อสอบ กพ ภาค ก ปี 55

จำหน่าย แนวข้อสอบเก่า กพ. (ภาค ก) สำหรับการสอบ ปี 2555

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )


แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี


จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท


สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ

เนื้อหาประกอบไปด้วย
- ข้อสอบเก่าวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป

- ข้อสอบเก่าวิชาความรู้ทางสังคมศึกษา

- ข้อสอบเก่าวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางตัวเลข(อนุกรม)

- ข้อสอบเก่าตาราง กราฟ แผนภูมิ

- ข้อสอบเก่าการวิเคราะเหตุผลทางโอเปอร์เรต

- ข้อสอบเก่าอุปมา อุปไมย

- ข้อสอบเก่าเงื่อนไขสัญลักษณ์

- ข้อสอบเก่าเงื่อนไขทางภาษา

- ข้อสอบเก่าการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ

- ข้อสอบเก่าสรุปเหตุผมทางตรรกศาสตร์

- ข้อสอบเก่าเรียงประโยค

- ข้อสอบเก่าเติมคำ

- ข้อสอบเก่าบกพร่องทางภาษา

- ข้อสอบเก่าคำราชาศัพท์

- ข้อสอบเก่าสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย

- ข้อสอบเก่าการสรุปความ การตีความ

- ข้อสอบเก่าบทความยาว

แถมท้ายให้ด้วย

- ข้อสอบเก่าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี

- ข้อสอบเก่าแนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย

ทุกข้อมีเฉลย อย่างละเอียด

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ โอนเงินมาที่

เลขบัญชี      5100686901          ธนาคารกรุงไทย

บัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บังอร

 
ยืนยันการชำระเงินที่ panda_groups@hotmail.com

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น