18 มกราคม 2555

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 10,010 บาท 23 – 27 มค 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 10,010 บาท 23 - 27 มค 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/01/55 วันนี้ มีข่าวการรับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (จังหวัดจันทบุรี) กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มกราคม 2555
หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (จังหวัดจันทบุรี) กรมวิชาการเกษตร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในไฟล์ pdf ที่ทางเว็บไซต์ได้แนบมาด้วยด้านล่างคะ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 10,010กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 10,010 บาท 23 – 27 มค 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555


สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (จังหวัดจันทบุรี) กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 10,010 บาท 23 – 27 มค 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มกราคม 2555
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เขต 6)
จำนวนอัตราว่างอย่างน้อย 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,010 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 10,010 บาท 23 – 27 มค 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, วิทยาศาสตร์การอาหาร, ฟิสิกส์, พฤษศาสตร์, โรคพืช, เคมี, ชีววิทยา, ปฐพีวิทยา, พันธุศาสตร์, วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์, เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์, พิษวิทยา, เภสัชศาสตร์, วิศวเคมี, วิศวอุตสาหกรรม, วิศวเครื่องกลออกแบบผลิตภัณฑ์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 10,010 บาท 23 – 27 มค 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
สมัครด้วยตนเองผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักวิจัยและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มกราคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 10,010 บาท 23 – 27 มค 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (จังหวัดจันทบุรี) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา 23 – 27 มกราคม 2555
Related posts:
  1. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงานพนักงานราชการ 12 – 18 มค 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
  2. กรม วิชาการเกษตร รับสมัครข้าราชการ เงินเดือน 13,860 บาท บัดนี้- 30 พ.ย.54 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2554
  3. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงาน 19 ธ.ค. 54 – 10 ม.ค. 55 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร 2555
  4. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 10,850 บาท 6 – 15 ธ.ค. 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
  5. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ เงินเดือน 10,060 บาท 25 ต.ค.-14 พ.ย. 54 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น